Με αφορμήν την ημέραν μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, βγήκε στον αφρόν η ένοχος, να υπερασπίσει τον εαυτόν  της ότι δεν συνέβη τίποτε  με την σφαγήν 350.