Εκδόθηκε η Προκήρυξη 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ με ΦΕΚ 2/18-03-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 36 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διανομέων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 06 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της…