Σε εξέλιξη είναι από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνοιας, του δήμου Πατρέων, τα Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στη Σχολική Κοινότητα.

Σε ανακοίνωση γίνονται γνωστά τα εξής:

“Η Αγωγή Υγείας και η Προαγωγή Υγείας είναι αλληλένδετες έννοιες που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Σκοπός της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών/-τριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων…