Ξεκινούν την Πέμπτη και οι προαγωγικές εξετάσεις με το νέο σύστημα. Το 50% των ερωτήσεων θα αντληθεί από τη νεοσύστατη Τράπεζα Θεμάτων. Το άλλο 50% θα το επιλέξει ο καθηγητής που διδάσκει κάθε μάθημα σε κάθε σχολείο.
Υπενθυμίζουμε ότι για να προαχθεί ένας μαθητής στη Β΄ Λυκείου πρέπει να έχει γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 και να έχει επιπλέον μέσο όρο τουλάχιστον 10 στα Αρχαία Ελληνικά, τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Αλγεβρα και τη Γεωμετρία. Στα υπόλοιπα μαθήματα πρέπει να έχει μέσο όρο πάνω…