1.792 άδειες και ρεπό οφείλονται σε έναν μόνο από τους μόλις 15 τραυματιοφορείς που έχουν απομείνει για την παροχή βοηθειών στο ΠΠΝΠ, όταν πριν μερικά χρόνια ήσαν 46 και οι οργανικές θέσεις για την ομαλή λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος, απαιτεί να υπάρχουν εν εργασία 50 τραυματιοφορείς.
Η εξάντληση είναι εκτός περιγραφής για τους 15 εργαζόμενους, που καλούνται να συνεισφέρουν σε Εξωτερικά Ιατρεία, Κλινικές και Χειρουργεία!
Το νοσοκομείο του Ρίου εξυπηρετεί περισσότερο από 1.300.000…