Στην εποχή του PSA (εξέταση πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη) ένας μεγάλος αριθμός ανδρών δεν έχει πρόσβαση λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της μη επαρκούς οργάνωσης των δημόσιων δομών της υγείας. Ασθενείς διαχειρίζονται μόνοι προβλήματα υγείας και καθορίζουν θεραπείες υποκειμενικά και με βάση το οικονομικά δυνατό επισήμανε χθες από το βήμα της Διακιδείου Σχολής Λαού ο διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ Πέτρος Περιμένης.
Ο καθηγητής Ουρολογίας, αναπτύσσοντας το θέμα «Ο…