Οι πολιτικοί που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό σε όλο τον κόσμο και πως το αντιμετώπισαν