“Αίτηση για ένταξη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, του θέματος που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δ.