Πρόκειται για την οικογένεια Παπανδρέου που γυρίζοντας το ρολόι της ιστορίας και του γενεολογικού τους δένδρου μαθαίνουμε γιατί άλλαξαν το επώνυμό τους.