Μία από τις σημαντικότερες γιορτές της χριστιανικής Ορθόδοξης πίστης είναι αυτή του Αγίου Γεωργίου.