Από τις Αρχαιρεσίες της Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αχαΐας – Αιτωλοακαρνανίας – Φωκίδας που πραγματοποιήθηκαν στις 20 – 21/03/2014 εκλέγονται οι κάτωθι:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Αγγελής Ευάγγελος (82), Κωστάκης Μιχαήλ (79), Τσιονάκας Θωμάς (77), Πλαστουργός Χαράλαμπος (66), Σταματάκη Γεωργία (65), Φραγκούλης Ιωάννης (60), Κρίλης Σταύρος (58).
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
Μασούρας Ιωάννης (71), Ανδρώνης Νικόλαος (56), Μήλια Αντωνία (39).
Για αντιπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.:
Αγγελής…