Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαϊας και η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση Παλαιού Λιμένα Πατρών» που συνδιοργάνωσαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2016.
Η πενταμελής κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού , η οποία ορίστηκε με το ΦΕΚ , Αρ. Φύλλου 203, 18-04-2016 και αποτελείτο από τους:
· Λάζαρη Ανδρέα Αρχιτέκτων Μηχανικός Πρόεδρος της επιτροπής, ελεύθερος επαγγελματίας και πρόεδρος του…