Δύσκολη προβλέπεται να είναι η χρονιά για όλους όσοι δεν ρυθμίσουν εγκαίρως τις οφειλές τους.