Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα την ερχόμενη εβδομάδα, από 24 έως 29 Φεβρουαρίου 2020.