Ναι, είναι δυνατό να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ μαζί με τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει κάποιος στην εφορία, υπάρχει σχετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα αυτή.Με νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη όλες οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη Οκτωβρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τον φόρο σε μόνο 6 δόσεις, αλλά σε πολλές περισσότερες όπως δίδεται η δυνατότητα για τις υπόλοιπες οφειλές.

Για να μπορέσει κάποιος να εντάξει και τον ΕΝΦΙΑ στις πολλές δόσεις δεν θα πρέπει να έχει νέα ληξιπρόθεσμα μετά την 1η Οκτωβρίου.

Έτσι εάν οι οφειλές ενός πολίτη μαζί με τον ΕΝΦΙΑ είναι 15.000 τότε μπορεί αν εξοφλήσει ακόμη και σε 100 δόσεις, ενώ εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, τότε οι δόσεις μπορεί να είναι ως 72.