Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για τον «κόκκινο πλανήτη» ο οποίος απόψε θα βρεθε…