Μετά από 3 ώρες εισαγωγικής κατάθεσης στην προκαταρκτική επιτροπή ο Νικόλαος Μανιαδάκης ρωτήθηκε αν επιμένει στις καταθέσεις αυτές. Τότε ο μάρτυρας ζήτησε από την επιτροπή να σταθμίσει ότι για τις καταθέσεις του αυτές έχουν στραφεί εναντίον του δικαστικά τέσσερα πολιτικά πρόσωπα.