Μπορεί να τις προσπερνάμε καθημερινά χωρίς να τους δλινουμε σημασία αλλά σίγουρα αξίζουν μία ματιά, ίσως και δύο.