Με την ολοκλήρωση του Γ΄ κύκλου δειγματοληψιών θα εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση καταλληλότητας των ακτών κολύμβησης.