Με επιπλέον 5,6 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι δράσεις μεταποίησης του CCLD/Leader σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη μεταφέρονται πόροι από το υπομέτρο 4.2, προκειμένου να καλυφθούν οι αιτήσεις στήριξης που έχουν υποβληθεί αντίστοιχα στις τέσσερις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που διαχειρίζονται το Leader της Δυτικής Ελλάδας.
Οι εκχωρούμενοι πόροι κατανέμονται αναλογικά ως εξής:
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ: 2.464.104,70 ΕΥΡΩ
– ΑΧΑΪΑ Α.Ε…