Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στηρίζει τους τοπικούς φορείς, σε αυτό το πλαίσιο και αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει ο Δήμος Πατρέων μετά το νόμο Καλλικράτη και τις ανάγκες της περιοχής, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας, είναι αρωγός στις προσπάθειες του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των βασικών υποδομών, διαθέτοντας υλικό και μηχανήματα.
Δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξη αυτή, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος μαζί με τον Δήμαρχο…