Τη διενέργεια 1.000 μοριακών τεστ για κορονοϊό στην περιοχή της, θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Με βάση την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον ιατρικό σύλλογο, η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 50.000 ευρώ, την προμήθεια τουλάχιστον 1.000 μοριακών τέστ, τα οποία θα διενεργήσουν το πανεπιστήμιο και ο ιατρικός σύλλογος.
«Ενώνοντας δυνάμεις συνεχίζουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην προσπάθεια για την αναχαίτιση της επιδημίας και την…