Το 2015 φεύγει για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφήνει πίσω 63 έργα που υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στους πολίτες και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία) προϋπολογισμού 65,8 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν τους τομείς: Παιδεία, Υγεία, Αστικές Αναπλάσεις, Συντηρήσεις Οδικού Δικτύου, Αποχετευτικά Δίκτυα, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινούς Σηματοδότες, Αποκατάστασης κατολισθήσεων κ.ά.
Από αυτά τα έργα, 23…