Ζητά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ στις σχολικές μονάδες.