Ριζικά θα μεταμορφώσει το βόρειο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας ενδεχόμενη πεζοδρόμηση -έστω τμήματος- της Ηρώων Πολυτεχνείου. Η συζήτηση έχει ανοίξει από τη νέα δημοτική αρχή, η οποία θεωρεί ότι ένας τέτοιος στόχος είναι επιτεύξιμος σε επίπεδο μελέτης και ζητούμενο αποτελεί η εύρεση πηγών χρηματοδότησης.
Κομβικό σημείο για την υλοποίηση της πολεοδομικής παρέμβασης είναι η διάνοιξη της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο συγκεκριμένος δρόμος προβλέπεται από το σχέδιο πόλης -μετά την διάνοιξή του- να…