Θα είναι η Τρίτη… η «φαρμακερή» για την συγκρότηση νέας διοίκησης στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων; Ο πλειοψηφών Γιώργος Παπαναστασίου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση την 21η Οκτωβρίου (15:00), ακολουθώντας πλήρως το τυπικό της διαδικασίας εκλογής, που αμφισβητήθηκε από δύο παρατάξεις στις προηγούμενες απόπειρες συγκρότησης προεδρείου.
Για να συνεδριάσουν τα νεοεκλεγμένα μέλη της Ενωσης θα πρέπει να υπάρξει απαρτία (δηλ. 11 παρόντα μέλη) στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης. Η παράταξη που ηγείται…