Ένα βήμα πριν το τέλος της μακράς διαγωνιστικής περιόδου έφτασαν οι 6 από τις 8 εργολαβίες του Πάτρα-Πύργος. Εχθές παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη πέρασαν οι 6 εργολαβίες ολοκληρώνοντας το τυπικό μέρος της υπόθεσης.

Τώρα το μόνο που απομένει για να ξεκινήσουν τα έργα, είναι η υπογραφή των συμβάσεων. Το Υπουργείο θα καλέσει τους αναδόχους των τμημάτων αυτών να συγκεντρώσουν όλα τα απαιραίτητα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και στη συνέχεια…