Αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, λόγω και των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην αγορά, είναι η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης του καρναβαλικού φορέα με τους τοπικούς προμηθευτές του. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποτελεί -διαρκές- ζητούμενο η τακτοποίηση των παλαιών οφειλών για έργο που έχει γίνει για το καρναβάλι, έχει τιμολογηθεί από τους προμηθευτές και έχει αποδοθεί στο κράτος ο φόρος που αναλογεί.
Η ανάγκη να αποσαφηνιστεί δια παντός η συγκεκριμένη εκκρεμότητα προκύπτει μέσα από…