Συνεχίζεται μέ ?ντολή το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρ?ν κ.κ. Χρυσοστόμου, ? συγκέντρωση ?νθρωπιστικ?ς βοήθειας, στούς ?ερούς Ναούς, γιά τούς πρόσφυγες τ?ς Ε?δομένης.
Στούς πίνακες ?νακοινώσεων τ?ν ?ερ?ν Να?ν ?χει ?ναρτηθ? κατάσταση μέ τά ?παραίτητα ε?δη.
Πρό ?μερ?ν ?πεστάλη ?πό τήν Πάτρα τό πρ?το μέρος τ?ς βοηθείας σέ συνεννόηση μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γουμενίσσης, ?ξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριο.
Στό κήρυγμά του στόν ?ερό Ναό το? ?γίου ?νδρέου Πατρ?ν, τήν Κυριακή τ?ς…