ΜουνούχοιΑνασχηματισμός μικρός Είναι  κουτσουρεμένος Κουτσούνι  έμειν’ ο υπουρ…