Σε ποιες περιοχές της χώρας έδειξε το θερμόμετρο -10 την Κυριακή; Η Ζηνοβία επιμένει και σήμερα με κρύο και χιόνια σε αρκετές περιοχές.