Κορυφώνονται στην Πάτρα οι Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Εθνικής και Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία που εορτάζεται σε όλον τον Πλανήτη στις 3 του ΔΕΚΕΜΒΡΗ προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρίες.