Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα παρουσίασης καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας «Δημιουργούμε το νέο επιχειρείν» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTEAM Α.Ε.
Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το οποίο υλοποιείται με τη συχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της ημερίδας 12 ομάδες υποτρόφων φοιτητών παρουσίασαν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες.
Το πρόγραμμα…