Τι ισχύει στις εκκλησίες για να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού μετά την έξαρση του Αυγούστου