Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμματων, γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων του προγράμματος «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων» δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2015, βάσει τροποποίησης του προγράμματος που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.
Επίσης, απεντάσσονται από το πρόγραμμα τα έργα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί μέχρι την 30/06/2015 και ώρα 24:00, από πλευράς δικαιούχου, είτε αίτημα επαλήθευσης -…