Έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας περί παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.