altΤο Επιμελητηρίου Αχαΐας, απέστειλε σήμερα προς τους βουλευτές Αχαΐας την κατωτέρω επιστολή ζητώντας την δραστική τους παρέμβαση για το θέμα της ρύθμισης των κόκκινων δανείων

Συγκεκριμένα γράφει:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα,  πρόκειται να κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.

Όπως γνωρίζετε το Επιμελητήριό μας, είχε αναλάβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πρωτοβουλία, για την ένταξη στις ρυθμίσεις αυτές των δανειοληπτών που θα έχουν τα κριτήρια όπως καθορίζονται από το σχετικό νομοσχέδιο  και ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες.

-επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια από τράπεζες  που σήμερα  βρίσκονται σε εκκαθάριση, όπως η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα.

-επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τα πυροδάνεια από τις πυρκαγιές του 2007 και τα σεισμοδάνεια από τον σεισμό του 2008.

Στα πλαίσια αυτά είχαμε στείλει επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης κον Δένδια και είχαμε επισκεφθεί τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κον Μαυραγάνη.

Όπως γνωρίζουμε έχουν κατατεθεί και  επερωτήσεις σχετικές με το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με σας έως σήμερα δημοσιεύσεις, δεν προκύπτει με σαφήνεια αν θα ενταχθούν και αυτών των κατηγοριών οι δανειολήπτες, που σας αντιλαμβάνεσθε αν συμβεί τελικά αυτό, θα είναι άδικο, αντιδεοντολογικό και βεβαίως αντισυνταγματικό καθώς δεν θα υπάρξει ίση αντιμετώπιση και ισονομία.

Οι επιχειρήσεις σας περιοχής σας, έχουν υποστεί την βίαιη συρρίκνωση των εργασιών σας καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός των δυσμενών επιπτώσεων σας οικονομικής κρίσης και σας επιπτώσεις από την αναστολή σας άδειας λειτουργίας σας Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας που στήριζε 4000 κυρίως μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι δυσμενείς επιπτώσεις να είναι σε απόλυτο βαθμό με όλα τα γνωστά επακόλουθα.

Στα πλαίσια αυτά, επισυνάπτουμε, το απόσπασμα από την σχετική επιστολή σας σας τον Υπουργό Ανάπτυξης και παρακαλούμε για σας παρεμβάσεις σας στο κοινοβούλιο για την οριστική αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.

Με εκτίμηση

Πλάτων Μαρλαφέκας

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής που εχει σταλεί στον κ. Δένδια:

Κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της προετοιμασίας  του νομοσχεδίου που θα παρουσιασθεί, σχετικά με την οριστική ρύθμιση των κόκκινων δανείων, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτές,  το Επιμελητήριό μας, σας καταθέτει συμπληρωματικές θεματικές ενότητες που θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθούν  στην τελική του μορφή .

Είναι σαφές πως πρόθεση ιδιαίτερα της Κυβέρνησης είναι να εξευρεθεί μία οριστική και βιώσιμη λύση, που να παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν, χωρίς παράλληλα να προκαλούνται παρενέργειες στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και γενικότερα της οικονομίας.

Σήμερα που η οικονομία της χώρας μας έχει φθάσει πλέον σε οριακό σημείο, η βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών και η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την παραγωγή Εθνικού εισοδήματος. Συνεπώς αν δεν καθορισθούν βιώσιμες και ανεκτές αλλά και αποδεκτές ρυθμίσεις, θα παραμείνουμε καθηλωμένοι στην ύφεση και στους αρνητικές δείκτες  με σαφώς δυσάρεστα συνεπακόλουθα.

Στο σημείο αυτό να δηλώσουμε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις  θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι σύμφωνες  και με  τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι παραγωγικοί φορείς όπως και το Επιμελητήριό μας. Συμφωνούμε  απόλυτα με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια καταβολής των δόσεων, χωρίς φυσικά προσαυξήσεις. Συμπληρωματικά δε να καταθέσουμε πως οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά διάρκεια της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να διαγραφούν καθώς το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σαν απειλή ποινή  μόνο σε ομαλές οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις

Α. Στις συνολικές ρυθμίσεις,  θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τράπεζες που είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης. Όπως γνωρίζετε, σήμερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τραπέζης Ελλάδος, οι ρυθμίσεις των δανειοληπτών των τραπεζών σε εκκαθάριση, διέπονται από ένα καθεστώς που δεν επιτρέπει διαγραφή κεφαλαίου κ.α., που σημαίνει ότι αυτό  θα είναι απαγορευτικό ώστε να συμμετάσχουν στις ρυθμίσεις που θα αποφασισθούν τελικά, σύμφωνα με τον νόμο που θα ψηφισθεί.

Στην περιοχή μας έχουμε την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα που τον Μάρτιο 2012, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. ’μεσα  4000 περίπου επιχειρήσεις  δανειολήπτες βρέθηκαν μετέωροι αποκομμένοι από το τραπεζικό σύστημα και έως σήμερα προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αν  δεν ενταχθούν στην ίδια διαδικασία, αφενός μεν θα είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων δανειοληπτών και αφετέρου θα αδυνατούν πλέον να ενταχθούν σε ρυθμίσεις, όπως θα ισχύσουν που σημαίνει πως αν ισχύσει αυτό θα είναι αντιδεοντολογικό και σαφώς αντισυνταγματικό.

Β.  Στην περιοχή μας επίσης έχουμε πολλές επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τα πυροδάνεια που ελήφθησαν μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 και τα σεισμοδάνεια που ελήφθησαν μετά τον σεισμό του 2008. Παρά τις παρατάσεις και ρυθμίσεις που έγιναν για τα δάνεια αυτά, πολλές επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν, καθώς μεσολάβησε η οικονομική κρίση που δεν τους επέτρεπε να καταβάλουν τα οφειλόμενα,  παράλληλα με το τραπεζικό σύστημα που δεν συνεργάσθηκε με ευελιξία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών.

Τα περισσότερα δάνεια σήμερα, αυτής της κατηγορίας είναι κόκκινα. Συνεπώς η ρύθμιση που θα αποφασισθεί, θα πρέπει να συμπεριλάβει και αυτές τις κατηγορίες των δανείων.

Κλείνοντας, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της αντικειμενικότητας, της δικαιοσύνης και θα πρέπει και όσον αφορά το «κούρεμα» αλλά και την διάρκεια των καταβολών, όσον αφορά την χρονική διάρκεια αυτών, να παράγει βιώσιμο αποτέλεσμα.

Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας