Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δίνεται παράταση προθεσμίας στους ενδιαφερόμενους για να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης – φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 704/2008 όπως ισχύει κάθε φορά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης…