Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών παρατείνεται έως και αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020.