Ο Ομότιμος Επιστήμονας της Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά David J.W. Piper και η Καθηγήτρια Γεωλογίας του Saint Mary’s University in Halifax Γεωργία Πή-Piper θα αναγορευθούν Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του David J. W. Piper και της Γεωργίας Γ. Πή-P…