Από τη Δευτέρα 1/6/2020 ξεκίνησε να επαναλειτουργεί με δια ζώσης συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής συμβουλευτικής, ιατρικής στήριξης και φυσικοθεραπείες η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών (Ομάδα Εργασίας ΕΚΟ).