Η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών με μόλις 12 θέσεις μόνιμων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας στο ΑΕΙ, θα αποτελέσει το θέμα της Συνεδρίασης της Συγκλήτου που θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Πάτρας:
Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως, βάσει της οποίας κατανέμονται 205 θέσεις για την πρόσληψη μόνιμων μελών Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού…