Αύριο αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρώτο θεσμοθετημένο πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών «UPatras IQ» του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει τη στήριξη του ΣΕΒ και του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Αίτηση για το πρόγραμμα, που είναι τετραετές, μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις και ερευνητές. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον υποψήφιο και το αντικείμενο της έρευνάς του από κοινού με το επιβλέπον Μέλος…