Λατινικά ή Κοινωνιολογία;
Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο Κ. Γαβρόγλου ανακοινώνει ότι η Κοινωνιολογία αντικαθιστά τα Λατινικά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, στο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν.
Και την περασμένη Πέμπτη το βράδυ κατατέθηκε και επίσημα από τη Ν. Κεραμέως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο προβλέπεται ότι τα Λατινικά επιστρέφουν, από τις πανελλαδικές του 2022, αντί της Κοινωνιολογίας.
Οι «Συζητήσεις της Κυριακής», στην «Π τ Κ», άνοιξαν το φάκελο και…