Στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι με το παλαιό σύστημα στις Πανελλήνιες 2020.

Λίγα λεπτά μετά τις 10:00 το πρωί το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε μέσα από την ιστοσελίδα του τα φετινά θέματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2020 για μια θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στις Πανελλήνιες 2020 (νέο και παλαιό σύστημα)…