Δίχασαν τον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και τους μαθητές τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να διαγωνιστούν χθες, οι υποψήφιοι, στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».
Η πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίες φέτος έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Φέτος οι μαθητές με το νέο σύστημα, κλήθηκαν να ανταποκριθούν σ’ ένα διαγώνισμα διαφορετικής δομής από αυτά των προηγούμενων ετών. Διαχωρισμένο σε τέσσερις ομάδες θεμάτων στο συγκεκριμένο μάθημα, διαγωνίστηκαν και σε…