Οι πρώτες ειδικά διαμορφωμένες κούνιες για παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι γεγονός και στην Πάτρα.