Ιδιαίτερης επιστημονικής σημασίας είναι το Διεθνές Συμπόσιο που πραγματοποιείται από αύριο Σάββατο ως και τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα «Το Νερό, η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, και το περιβάλλον» .
Το Συμπόσιο οργανώνουν η International Water Association (IWA), τo Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τα υπουργεία Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μουσεία Αρχαίας Τεχνολογίας, Επιμελητήρια. Το Συμπόσιο διοργανώνεται στο…