Ακόμα και το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα έχει επηρεάσει η φυγή 500.000 νέων στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν καλύπτει τις ανάγκες της σε αίμα από εθελοντές.
Στην Αχαΐα το 70% των αναγκών καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες αλλά οι ανάγκες είναι διαρκείς και συνεχώς αυξανόμενες.
Συχνές είναι οι εκκλήσεις των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία για προσφορά αίματος καθώς οι ελλείψεις τους βάζουν στην αναμονή για τη σωτήρια μετάγγιση.
Ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο οι…