Ο μεγαλύτερος εν ενέργεια ρίπτης στην Αχαΐα είναι ο Γιώργος Ιατρόπουλος του Αθηνόδωρου Αιγίου.